Jongeneele Ruigt

 

Actueel
De waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch is van start gegaan. Tineke Huizinga - toen nog Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat - en Joop Evertse, Groen gedeputeerde provincie Zuid-Holland gaven op 8 februari 2010 groen licht voor de uitvoering. Met een knip door een 'ecologisch lint van Biesboschmaterialen' werd het startsein gegeven voor het saneren van 145 hectare waterbodem. Tot medio 2013 wordt 0,6 miljoen kubieke meter vervuilde grond verwijderd, en daarvoor in de plaats wordt 0,7 miljoen kubieke meter schoon afdekmateriaal teruggestort, dat voor een deel uit polder Jongeneele Ruigt wordt gehaald. Deze polder verandert de komende jaren in een waterrijk natuurgebied, waar met de kano doorheen kan worden gevaren. De herinrichting van de polder en en de sanering van de Dordtse Biesbosch worden in één werk opgepakt door Rijkswaterstaat. Recreanten zouden vanaf maart 2011 het gebied per kano kunnen verkennen, maar de geplande opleverdatum is in verband met de hoge waterstanden van afgelopen winter niet te realiseren. Het gebied is eigendom van
Staatsbosbeheer
.

 

Algemeen
Jongeneele Ruigt is een voormalig landbouwpolder van 30 hectare in de Sliedrechtse Biesbosch.  Samen met het gebied direct ten noorden van Jongeneele Ruigt en de kreek de Zoetemelkskil is de totale oppervlakte 49 hectaren. Tot 2004 werd de polder intensief beweid en bemest.
In 2005 is een duiker tussen de polder en de Zoetemelkskil opengezet. Daardoor is de polder al natter geworden. Deltanatuur wil de polder nog beter aan laten sluiten op de omliggende Biesboschnatuur door twee instroomopeningen te maken Het water kan dan vanuit de Sliedrechtse Biesbosch het gebied instromen. Een kreek gaat de Afgedamde Zoetemelkskil weer verbinden met de Zoetemelkskil.
In dit deel van de Biesbosch is het getijverschil het grootst, zo'n 70 cm. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid om de getijdennatuur te realiseren die Deltanatuur nastreeft. In het gebied komen met name ondiep water, slikken en platen en riet- en biezenvelden tot ontwikkeling. Dit trekt allerlei planten en dieren aan die van nature thuis horen in dit zoetwatergetijdengebied, zoals de spindotterbloem en de bever.

 

Het plaatje geeft de te verwachten eind situatie weer. Verwachte realisatie datum van het project is maart 2011. Klik op het plaatsje voor een grote weergave.

 

 

Bijzonder
Het gebied is niet bereikbaar voor wandelaars. Aan de noordoostzijde kunnen boten aanmeren bij de zogenaamde Paardenwei langs de Zoetemelkskil. Via de historische kade kunnen recreanten naar het uitzichtpunt langs de kade van Jongeneele Ruigt lopen. Daar hebben ze een goed zicht op het heringerichte gebied. Na uitvoering van het plan zal de Zoetemelkskil dus geen openverbinding meer hebben met de Nieuwe Merwede, maar zal een vervolg worden van het  Katse Gat. Het doodlopende deel van de Zoetemelkskil zal worden verbonden met de Kikvorschkil. Kanoërs kunnen een rondje varen door het Katse Gat en de nieuw gegraven kreek. Buiten het broedseizoen kunnen ze ook gebruik maken van de nieuw gegraven kreek in Jongeneele Ruigt zelf.

Op aandringen van de Historische Vereniging Sliedrecht wordt de rollerbaan over de dam tussen de Nieuwe Merwede en het Katse Gat gerepareerd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd een vergelijkbare rollerbaan door het verzet gebruikt op hun tochten tussen bevrijd en bezet Nederland  Deze rollerbaan maakt het mogelijk roeiboten en grote kano's over de dam te trekken. Naast de rollerbaan wordt in het Katse Gat een kanosteiger gebouwd.

Het voorstel van Kanovereniging Dajaks de huidige rollerbaan te handhaven en de Zoetemelkskil af te dammen ter hoogte van de rollerbaan, was goedkoper dan de door de Rijkswaterstaat ontwikkelde alternatieven. In dit alternatief blijft de huidige inham bestaan, die beschutting geeft tijdens het in- en uitstappen.

 

 

Opening
Jongeneele Ruigt werd op 8 juni 2011 geopend tijdens een vaartocht naar het gebied. Onder de aanwezigen wethouder Wagemakers van Dordrecht en de kersverse gedeputeerde Weber. Aan boord van fluisterboot De Halve Maen vertelde gedeputeerde Han Weber dat voor de provincie natuurgebieden zoals Jongeneele Ruigt erg belangrijk zijn. Ze maken de provincie aantrekkelijk voor de mensen die er al wonen, maar het is ook een toegevoegde waarde voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Het is een bijdrage aan het welzijn en de welvaart van de provincie Zuid-Holland.


Ineke van der Hee is Hoofdingenieur Directeur bij Rijkswaterstaat. Haar dienst was nauw betrokken bij het ontwikkelen van Jongeneele Ruigt. Zij vertelde: ‘In Jongeneele Ruigt moest de bodem een flink stuk afgegraven worden om het gebied optimaal geschikt te maken voor getijdennatuur. De grond die bij dat afgraven vrijkwam, konden we verderop, in de Dordtse Biesbosch, prima gebruiken om de vervuilde rivierbodems mee te saneren. Een duidelijke win-winsituatie.”Van iedereen.

 

vlnr: wethouder Harry Wagemakers van Dordrecht, HID van Rijkswaterstaat Zuid-Holland Ineke van der Hee, regiodirecteur Staatsbosbeheer Harry Boeschoten en gedeputeerde Han Weber


Staatsbosbeheer is eigenaar van de Jongeneele Ruigt, maar regiodirecteur Harry Boeschoten nuanceerde dat begrip eigendom. “Staatsbosbeheer is van iedereen in Nederland. Daarmee is Jongeneele Ruigt dus ook voor een 16-miljoenste deel van iedere Nederlander! Dat is natuurlijk maar een heel klein stukje, maar het gaat om het idee erachter: de natuur is van iedereen en Staatsbosbeheer beheert en verzorgt die natuur.”

In het gebied onthulden gedeputeerde Weber, wethouder Wagemakers, mevrouw van der Hee en de heer Boeschoten een spandoek. Door het zetten van hun handtekening verklaarden zij de Jongeneele Ruigt officieel voor geopend. Ineke van der Hee: “Het is geweldig om met verschillende partijen te werken aan een project om zo meerdere doelen te bereiken. Jongeneele Ruigt toont aan dat dat mooie resultaten oplevert!”