Gedragscode voor de watersporter

 

 

Een enquête van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie(NPvW) heeft uitgewezen, dat het gedrag van sommige waterrecreanten grote ergernis geeft.

Om te voorkomen dat dit tot strengere wet- of regelgeving leidt,

werd onderstaande Algemene Gedragscode voor de watersporter opgesteld met daarbij de gedachte

“Wie de schoen past trekke hem aan”.

 

Veiligheid

·          Goed zeemanschap is de grondregel: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

·          Denk altijd aan uw snelheid en houd voldoende afstand.

·          Ken de uitwijkregels en reageer dus tijdig; óók bij het zien van een A-vlag (duikers te water).

·          Besteedt onder alle omstandigheden aandacht aan uw eigen zichtbaarheid en uitzicht. (beperkt zicht / dode hoek).

·          Wees voorzichtig met alcohol, hanteer dezelfde regels als in het wegverkeer.

·          Onderken zowel de vaardigheden als de beperkingen van uw opvarenden, in het bijzonder bij slecht weer- en/of vaarcondities.

·          Gasten aan boord altijd voorlichten over veiligheid; wijs op plaats en gebruik van EHBO-kist, noodsignalen, reddingsvesten, brandblusmiddelen en communicatiemiddelen. Waarschuw voor onder spanning staande trossen en/of lijnen.

·          Luister regelmatig naar alle beschikbare weerberichten en handel hiernaar.

·          Stop alle mechanische voortstuwingsmiddelen wanneer u afgemeerd ligt in een sluis.

 

Uitrusting

·          Draag een reddingsvest. dit geldt zeker voor kinderen. Zet kleine kinderen aan boord zo nodig aan een lijn.

·          Luister voortdurend uit op uw marifoon, op de doorgaande hoofdvaarwegen altijd op het voorgeschreven/aangegeven kanaal. 

        Zendt indien nodig kort en bondig.

·          Laat uw noodsignalen en EHBO-middelen en brandbestrijdingsmiddelen regelmatig keuren!

·          Zorg voor recente kaarten van het vaargebied. Werk ze zo nodig bij.

 

Milieu

·          Werp geen afval overboord, mede watergebruikers zijn u hiervoor dankbaar.

·          Loos inhoud vuilwatertank en lenswater niet op het oppervlaktewater, maar loos dit bij een afgiftepunt.

·          Honden uitlaten mag aangelijnd, maar ruim de uitwerpselen op.

·          Verstoor geen dieren in natuurgebieden, betreed geen rust- of broedgebieden.