Delta Noord

Regioteam Zuid-Holland-Zuid van het Koninklijk WatersportVerbond

Secretariaat: Hans Mani, email: wg.deltanoord@watersportverbond.com

 

Nieuwsbrief, verschijnt tweejaarlijks, medio maart en medio september

Nieuwsbrief nr. 7, zomer 2010, extra nieuwsbrief

 

1.      Moorings in het Haringvliet, Hollandsch Diep

Van Groen Service Zuid-Holland (GZH) ontvingen het bericht, dat de moorings in het Haringvliet en Hollandsch Diep begin juni weer uitgelegd zijn. Later dan gepland, want de aanvankelijke periode zou begin mei geweest zijn en het is met name aan de heer Kees Jurgens (Hellevoetsluis) te danken, dat de moorings redelijk op tijd uitgelegd zijn.

Eind juli/ begin augustus zal een inspectieronde plaatsvinden waarbij elke locatie langs gevaren wordt of alle moorings nog aanwezig zijn en/of nog op de juiste plaats liggen.

Eind september/ begin oktober worden de moorings weer uitgehaald en opgeslagen voor onderhoud.

Kapotte moorings zijn vervangen voor nieuwe en de te handhaven moorings zijn geel geschilderd.

Alle moorings hebben een deugdelijke ankersteen gekregen van ca. 1 ton.

Alle moorings hebben een nieuwe gegalvaniseerde ketting gekregen van zo'n 10 m. Tevens zijn alle moorings gelabeld met een nummer.

 

Op bijgevoegde plattegrond zijn globaal de posities aangegeven. Per positie liggen 3 moorings, behalve op één plaats, daar liggen er 2.

De preciese positie is aangegeven in de onderstaande tabel:

 

1

Deltageul DG 11- A 1

N oever Flakkee / W Dirksland; vml plek vlot

51.48.62

 4.05.15

2

Marina Stellendam

Zw DG 7

51.49.155

4.03.719

3

Quackgors

tussen DG 10 en DG 12

51.49.7536

4.05.4071

4

Quackgors

ten O. DG 12

51.49.60

4.05.65

5

Beningen/Spui

tussen BN 8 en BN 10

51.46.92

4.14.30

6

 W. Tiengemeten

N.O. Den Bommel tussen HV 26 en HV 28

51.44.75

4.15.50

7

Den Bommel

NW Den Bommel tussen HV 31 en HV 33

51.43.764

4.15.892

8

Tiengemeten

ten N HV38

51.43.86

4.17.50

9

Ten zuiden van Tiengemeten

N.O. Den Bommel

51.43.65

4.17.95

10

Hellegatspl.-Oost Ten W.van NHG 2-NHG4

Baaitje bij Volkeraksluis

51.42.20

4.24.24

11

Hellegatspl.-Oost Ten W.van NHG 2-NHG4

Baaitje bij Volkeraksluis

51.42.08

4.24.20

 

De watersporters worden gevraagd om opmerkingen over de moorings door te geven aan Delta Noord voor communicatie met GZH.

Zo is al door Daan de Braber (lid Delta Noord) geconstateerd, dat de twee Westelijke boeien op plaats 5 in de ingang van het Spui op een zeer gevaarlijke plaats liggen, nl in het zeer ondiepe deel. De mooring zelf ligt op ong. 2,5 meter diep water, doch vlak ten zuiden daarvan is het maar 0,5 meter diep.  Als je verkeert omdraait bij de getijde wisseling raak je aan de grond.

De Groenservice Zuid Holland (g.z-h) heeft aan Delta Noord gemeld dat deze moorings snel verplaatst zullen worden naar een veiliger locatie. De heer den Braber houdt het voor u in de gaten.

 

2.     Weerbericht van Post Ouddorp via kanaal 71

Het weerbericht van post Ouddorp, wat op het halve uur wordt uitgezonden is over het hele Haringvliet goed te ontvangen via marifoonkanaal 71. Het is een proef van RWS gedurende het seizoen en zal vervolgens geëvalueerd worden op bruikbaarheid voor verder vervolg. Mocht men er opmerkingen over hebben, dan het vriendelijke verzoek deze door te geven aan Delta Noord. Wij zorgen ervoor dat deze doorgecommuniceerd worden met RWS.

 

3.     Onderwaterplanten

Tot slot nog de herinnering om waarnemingen van onderwaterplanten door te geven aan Delta Noord. Ook daar loopt de afspraak met RWS om deze waarnemingen aan hun te vermelden.

 

4.     Extra opening Baanhoekspoorbrug

In ons voorjaarsoverleg met Rijkswaterstaat is de wens geuit van (een) extra opening(en) van de Baanhoekspoorbrug, mede om evenementen mogelijk te maken. RWS ZH heeft zich daarvoor ingespannen, hetgeen heeft geleid tot het volgende goede nieuws.

Met ingang van 1 juni t/m 30 september 2010 (zomerperiode), iedere dag rond 22.00 uur, kan een extra brugopening Baanhoekspoorbrug gegeven worden. Men dient 1,5 uur van tevoren contact op te nemen met vp Dort. Voor 2011 is het formeel opgenomen in de openingsstaat van de Baanhoekspoorbrug. Binnen ProRail lag dit even moeilijk vanwege extra kosten, maar dat is opgelost.

 

 

 

De DN-Nieuwsbrief staat onder redactie van Loek Boonstra.

Voor info of voor te plaatsen berichten: tel: 040-2213758 of email: lboonstra-1@hetnet.nl