Ontpoldering Noordwaard

Met de Projectorganisatie Ontpoldering Noordwaard zijn de contacten beperkt. Bij de PON gaat alle aandacht uit naar de agrariërs en de bewoners ivm. de vraag: kunnen ze blijven of moeten ze wijken

De Federatie heeft aangedrongen de geplande vaarroutes uit de Ontwerpvisie van maart 2007 ongewijzigd te houden.

Vanuit Staatsbosbeheer gingen echter stemmen op om de geplande doorvaart tussen het Gat van den Hardenhoek en het Gat van Lijnoorden niet toe te staan. Dit om een natuurlijke verbinding te krijgen tussen het Natuurontwikkelingsgebied De kleine Noordwaard en het natuurontwikkelingsgebied Malta. En Staatsbosbeheer wilde deze gebieden niet door recreatievaart  laten doorsnijden, zoals bij de Ontwerpvisie  2007 wel de bedoeling was. Na lang aandringen van Staatsbosbeheer is Rijkswaterstaat accoord gegaan met het voorstel van Staatsbosbeheer. Dit betekent, dat er niet gevaren zal kunnen worden vanuit het Gat van den Hardenhoek naar Werkendam. De invaarten naar de Noordwaard worden nu vanuit het Gat van de Noorderklip, de Ruigt en het Steurgat. Als Federatie hebben wij hier krachtig tegen geprotesteerd en aangegeven, dat dat geen afspraken zijn, maar tegen het bestuurlijke geweld van RWS en SBB samen konden wij niet op. Bij de uitvoering zal de het gat van Lijnoorden fysiek worden afgesloten.

Een positief geluid kunnen we wel laten horen over de zg.  Recreatiepoort Werkendam. Hier zal een “Aakvlaai-achtig” gebied gerealiseerd gaan worden, wel in een wat kleinere opzet, maar toch!!. De toezegging van Rijkswaterstaat is, dat er zowel vanuit de Noordwaard, als vanuit het Steurgat  dit gebied in gevaren kan gaan worden.

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de ONTWERPVISIE ONTPOLDERING NOORDWAARD