Versobering bedieningstijden bruggen en sluizen RWS zal ingaan in het najaar van 2014

Geachte belanghebbende,

 

In juni bent u uitgenodigd om samen met ons in gesprek te gaan over de gevolgen die de bezuinigingsmaatregel van 17,5% op het totaal van de uitvoerende taken van Rijkswaterstaat die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgelegd, zullen hebben op de openingstijden van de bij het Rijk in beheer zijnde objecten. We hebben uw wensen en adviezen samen met wensen van andere gebruikers ge´nventariseerd en zijn vervolgens landelijk gaan kijken hoe we kunnen bezuinigen op een zodanige manier dat de overlast voor de gebruikers van onze objecten zo veel mogelijk beperkt blijft. Deze ingewikkelde puzzel heeft de nodige tijd gekost. Nu duidelijk is waar bezuinigd gaat worden wil ik u informeren wat dit voor u gaat betekenen:

Sluizen die in het hoofdvaarwegennet vallen worden ontzien. Er zal daar geen aanpassing van bedientijden zijn.

Bij de volgende sluizen en bruggen worden de bedientijden aangepast:

 

Biesboschsluizen: (Biesbosch-, Hel-, Otter- en Spieringsluis)

In de winter heeft er 1 persoon dienst in plaats van 2 personen. Deze persoon pendelt tussen de 4 objecten, gedurende 6 uur per dag. Dit betekent dat gebruikers zich in de winter ook 4 uur van te voren moeten aanmelden bij de Biesboschsluis en dat de wachttijden kunnen toenemen.

In het hoogseizoen worden de sluizen alle dagen bediend open tussen 9:00 en 19:00, in het voor- en naseizoen worden maandag tot en met donderdag bediend tussen 9:00 en 17:00, vrijdag tot en met zondag worden de sluizen bediend tussen 9:00 en 19:00.  

 

Algerabrug/sluizen:

Van 1 september tot 1 juli wordt er door de weeks bediend op afroep, juli en augustus is er een bedienaar aanwezig van 9:00-16:00, buiten deze tijden alleen op afroep

Zaterdags wordt van 1 november tot 1 april bediend op afroep tussen 8:00 en 16:00, van 1 april tot 1 november is er een bedienaar aanwezig tussen 9:00-19:00

Zondags is er van 1 april tot 1 november een bedienaar aanwezig tussen 9:00-18:00, buiten deze periode wordt er op zondag niet bediend.

 

Haringvlietbrug:

In het hoogseizoen van 1 juni tot 31 augustus wordt er dagelijks bediend van 10.00 tot 20.00 uur. Dit betekent dat de eerste brugdraaiing, door de weeks om 9:30 en in het weekend om 9:00 en de laatste draaiing om 21:00 komen te vervallen.

In het voorseizoen (1april tot en met 31 mei) en het naseizoen (1 september tot en met 31 oktober) worden de volgende bedientijden aangehouden:

Maandag t/m donderdag: 10:00, 11:00, 13:00 en 15:30

Vrijdag: 10:00, 11:00, 13:00, 15:30 en 20:00 uur.

Zaterdag en zondag: 10:00, 11:00, 13:00, 16:00 en 20:00.

In de winter wordt er enkel bediend op afroep. Dit betekent dat een passant zich 4 uur van te voren moet aanmelden, een bedienaar opgeroepen wordt en op het afgesproken moment aanwezig is om de brug te openen.

 

Dit najaar zullen de nieuwe bedientijden ingevoerd worden. Mogelijk voeren we eerder een aantal proeven uit maar hierover zal u in ieder geval tijdig op de hoogte gesteld worden. We gaan monitoren of de voorgestelde bedientijden niet resulteren in onacceptabele wachttijden. Dit monitoren willen we niet alleen als Rijkswaterstaat doen maar hier willen we ook afspraken over maken met gebruikers. Als de negatieve effecten te groot blijken te zijn zullen we opnieuw in gesprek gaan met u. In 2015 zullen de nieuwe bedientijden definitief ingevoerd worden.

 

Tot slot wil ik u vragen om te proberen u vaarplannen af te stemmen op bovenstaan bedientijden.